Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Caritas parafialna ma patrona

Warszawa, 16.11.2008

Warszawa, 16.11.2008

Ojciec Leon Maria Begin – patronem Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Wojciecha Warszawie 16 listopada 2008 roku, dyrektor CARITAS A.W. nadał Parafialnemu Zespołowi Caritas (PZC), przy naszej Parafii imie Ojca Leona Marii Begin - Redemptorysty. Ojciec Leon był pierwszym dyrektorem CARITAS na Woli w okresie miedzywojennym.

Uroczystość rozpoczęła sie Mszą św., której przewodniczył z-ca dyrektora Caritas AW, ks. Marek Michalczyk w koncelebrze z ks. Pawłem Powierzą i ojcem Redemptorystą O. Andrzejem Laskosz z Parafii przy ul. Karolkowej, gdzie przez wiele lat żył i działał O.L.M. Begin. Ks. Prałat Wojciech Łagowski niezwykle serdecznie przywitał wszystkich przybyłych na Eucharystię, podkreślając potrzebe posługi Caritas w Parafii i intencje Mszy św. za wszystkich objętych pomocą przez PZC i wolontariuszy. W homilii ks. Paweł Powierza, nawiązując do przypowieści o talentach, przedstawił sylwetke Ojca Begina, tego który nie zakopał, lecz pomnożył najwspanialszy talent miłości bliźniego.

Po homilii ks. Marek Michalczyk odczytał Akt nadania Parafialnemu Zespołowi Caritas imienia Ojca Leona Marii Begin i wręczył go przewodniczącemu Zespołu p. Stanisławowi Kicmanowi, Stanisław Kicman wraz z przedstawicielem rodzin korzystających z pomocy złożyli podziękowanie i kwiaty na rece ks. Proboszcza i dyrektora Caritas za dar Kościołowi w osobie Ojca Leona Begina. Po Mszy św. odbyła sie agapa, w której uczestniczyli zaproszeni goście z sąsiednich parafii, podopieczni i wolontariusze.

Ks. Dyrektor zapoznał sie z warunkami pracy PZC, sposobem prowadzenia dokumentacji i systemem świadczenia pomocy potrzebującym. Ponadto omówiono warunki współpracy miedzy Dyrekcją CARITAS AW, a PZC.

Wprowadził:

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 29712 Pielgrzymem w naszej Świątyni.