Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Misje Świete - są nam wszystkim potrzebne

Warszawa, 18.03.2009

Warszawa, 18.03.2009 Misje świete

29.03. - 04.04. 2009 r.

Parafia św. Wojciecha w WarszawieZAPROSZENIE

Drodzy mieszkańcy Parafii św. WojciechaMisje świete, które w dniach 29.03.-04.04. 2009 r. roku będziemy przeżywali w naszej Parafii to czas szczególnej Łaski Bożej, dlatego pragniemy zaprosić Was - drodzy nasi Parafianie - do jak najlepszego wykorzystania tych dni, które daje nam Pan Bóg.

Według wskazań Kościoła Misje święte wierni powinni odprawiać w swoich parafiach raz na dziesięć lat. Przez te święte dni chcemy - tym razem pod przewodnictwem ksieży pallotynów: ks. Czesława Parzyszka i ks. Feliksa Folejewskiego - z uwagą i otwartym sercem słuchać Słowa Bożego oraz kształtować nasze życie w Jego świetle. Mamy nadzieję, że trud misjonarski i zasiane na glebe naszych serc ziarna Dobrej Nowiny wydadzą obfite owoce nawrócenia.

Niech te świete dni Misji Parafialnych otworzą nas na łaskę przebaczenia i Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty, niech rozbudzą w nas na nowo pragnienie udziału w niedzielnej Mszy świetej i częstego przyjmowania Jezusa Chrystusa w Eucharystii oraz utwierdzą jedność i miłość w naszych rodzinach.

Postarajmy sie, aby mimo codziennych obowiązków (praca, szkoła, dom, rodzina), gorliwie i jak naknajliczniej wziąć udział w Misjach Świetych. Bądźmy w tych dniach wielkoduszni i poświęcajmy swój cenny czas dla spraw duchowych, dla umocnienia swojej wiary i miłości do Boga i ludzi. Niech w świątyni nie zabraknie ojców i matek, dzieci i młodzieży, osób starszych i chorych oraz samotnych! Zachęcajmy do udziału w nich naszych krewnych i przyjaciół, abyśmy jak najliczniej i najlepiej z nich skorzystali.

Oby te błogosławione dni Misji Świetych 2009 roku przyczyniły sie do duchowej odnowy całej nąszej wspólnoty parafialnej!Z nadzieją i radością oczekujemy na wspólne przeżycie tego świetego czasu misyjnego.MODLITWA O ŁASKI MISYJNE

Dobry i miłosierny Boże!

Dopomóż nam dobrze przygowaa sie do Misji świetych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania:, nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych sióstr i braci żyjących w ciemnościach grzechu. Użycz Misjonarzom - światła i łaski, żeby nauczyli nas, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje Słowo przez Nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświeci i zbawi. Prosimy Cie o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Wprowadził:

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 8370 Pielgrzymem w naszej Świątyni.