Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Uroczystości pogrzebowe śp Ks. Infułata Edwarda Majchera

Warszawa, 24.04.2009

Zmarł Ks. Inf. Edward Majcher Warszawa, 24.04.2009 W poniedziałek po uroczystości Miłosierdzia Bożego, 20 kwietnia 2009 roku, zmarł po długiej chorobie mając 78 lat,z tego w kapłanstwie 55 Ś † P

Ksiądz Infułat dr Edward Majcher

Kapelan Jego ŚwiątobliwościProtonotariusz Apostolski supra numerum

Kapelan Stowarzyszenia Transplantacji Serca

Były proboszcz parafii Św. Wojciecha w Warszawie na Woli,

Dziekan dekanatu wolskiego

Członek Kolegium Wydziału Nauki Katolickiej przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Wikariusz biskupi do spraw nauki katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej

Wizytator Nauki Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej

Profesor w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz w Akademickim Studium Teologii Katolickiej

Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Wojciecha w Warszawie na Woli (ul. Wolska 76) w czwartek 23 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00. Przewodniczył jej ks. Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz w asyście ks. Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, biskupa Edwarda Materskiego z Radomia, biskupa Stanisława Kedziory z Warszawy-Pragi, biskupa Piotra Jareckiego z Warszawy. Homilię pogrzebową wygłosił długoletni przyjaciel zmarłego - bp Edward Materski. W homilii kaznodzieja wspomniał o zasługach zmarłego ks. Infułata dla katechizacji w Polsce,zasługach dla Warszawy i Ojczyzny. Podkreślił, iz ks. Infułat był kapłanem wielkiego serca i dobroci, oddanym bez reszty Bogu i Kościołowi. Po Mszy świetej słowa pożegnania skierowali: ks. Rektor Seminarium Duchownegow w Warszawie - którego profesorem był ks. infułat, przedstawiciel kolegów z kursu seminaryjnego, przedstawiciel księży którzy współpracowali z ks. infułatem jako proboszczem, ks. Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Warszawie, przedstawiciel Rodziny zmarłego, przedstawiciel stowarzyszenia transplantologicznego - którego kapelanem był ks. Infułat, oraz przedstawiciel świeckich z Parafii św. Wojciecha. w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej pozegnał ks. Infułata poseł Paweł Poncyliusz z PiS-u. Po modlitwach końcowych ciało w asyście duchowieństwa i wiernych zostało odprowadzone do samochodu i przewiezione na Cmentarz Wolski i pochowane w grobie kapłanskim.Panie Jezu okaż Ks. Infułatowi Edwardowi - swemu wiernemu słudze - bezmiar swojego Miłosierdzia!

br>br>br>br>

Wprowadził: Administrator

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 8971 Pielgrzymem w naszej Świątyni.