Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Październik miesiącem Różańca Świętego

Warszawa, 01.10.2009

Październik to miesiąc w szczególny sposób poświecony Matce Bożej. Jest to miesiąc Różancowy. Modlitwa Różancowa jest rozważaniem najważniejszych tajemnic Nowego Testamentu, począwszy od narodzin Pana Jezusa, przez życie i publiczną działalność, meczeńską Śmiera na krzyżu i cudowne Zmartwychwstanie, aż po Zesłanie Ducha Świetego i chwalebne wzięcie do nieba Maryi.

Matka Boża szczególnie umiłowała modlitwe różancową. W Lourdes, Fatimie i polskim Gietrzwałdzie objawiała sie ludziom z Różancem w reku i zachecała do jego odmawiania.

Sługa Boży Jan Paweł II także bardzo mocno umiłował modlitwe Różancową. Podczas wypowiedzi w Radiu Watykanskim 1 pa1dziernika 1983 roku powiedział : „Odmawiajcie modlitwę Różańcową z gorliwością i prostotą, aby z niej zaczerpneła dusza ludzka radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawienia czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi przepełnione jest życie ludzkie, odwagi na każdy dzien kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom."

Ojciec Świety Jan Paweł II w swoim liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, uroczyście podpisanym 16 pa1dziernika 2002 roku, mówi o Różancu w sposób bardzo osobisty. Odwołuje sie do własnych doświadczeń związanych z odmawianiem tej modlitwy, które naznaczyły całe jego życie.

Różaniec to modlitwa, w której centrum znajduje sie Jezus Chrystus. Podkreśla to papież w pierwszych słowach listu: „ Różaniec, choć ma charakter Maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym." W tej perspektywie modlitwa Różancowa została opromieniona wspaniałym światłem. Wokół centrum, które stanowi Jezus Chrystus, skupiony jest cały Różaniec.

Różaniec pomaga nam w kroczeniu drogą ku świetości. Pomimo, że Różaniec nie jest modlitwą liturgiczną nie jest obcy tej formie modlitwy. Liturgia , która jest ukoronowaniem i źródłem życia chrześcijanskiego, nie wyczerpuje całości duchowego życia wiernych. Różaniec, jak naucza Sługa Boży Jan Paweł II , wprowadza do liturgii, a nastepnie pomaga przeżyć ją dogłębnie, tak by mogła wydawać ona owoce w życiu codziennym. Przygotowuje nas do przyjęcia świetości w sakramentach i pomaga żyć otrzymaną świetością. Wielu świetych umiłowało modlitwę Różancowa Oto, co na temat Różańca mówili wielcy świeci:.Różaniec jest świetym zjednoczeniem modlitwy myślnej i modlitwy ustnej, które mają za cel uczczenie i naśladowanie tajemnic i cnót życia, męki i chwały Jezusa i Maryi. (...) Różaniec trzeba odmawiać z wiarą, pamietając słowa Jezusa Chrystusa: «Wszystko, o co prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie»”. (...) Niechaj wszyscy, meżczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą odmawiając świety Różaniec. (...) Wierzcie w moc Różanca. Nie oparł mi sie żaden grzesznik, skoro oplotłem go Różancem. (św. Ludwik Grignion de Montfort)Mury Jerycha nie runęły szybciej na dzwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie Różancowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak Różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu. (św. Alfons de Liguori)Różaniec jest najpiekniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki Wszelakich Łask: to modlitwa, która najbardziej porusza serce Matki Boga. Odmawiajcie go codziennie. (św. Pius X)Przylgnijcie do Różanca. Okazujcie wdzieczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. (...) Modlitwa Różancowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości. (św. Ojciec Pio z Pietrelciny)Dzieki Różańcowi w serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei. (św. Maksymilian Maria Kolbe)Zapraszamy wszystkich naszych Parafian na wspólne nabożeństwa Różancowe w naszym kościele codziennie od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. W niedziele zapraszamy na godz. 18.00. Dzieci zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki na godz. 17.00.

Niech każdy z nas w Różancu znajdzie ukojenie dla swoich codziennych spraw i problemów, a Matka Boża niech pociesza każde serce szukające u Niej pociechy.
Wprowadził:

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 8410 Pielgrzymem w naszej Świątyni.