Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


















Otoczmy troską życie...

Warszawa, 21.11.2009

Kończy sie rok duszpasterski 2008/2009, który przeżywaliśmy pod hasłem : "Otoczmy troską życie". Był to ważny czas dla duszpasterzy, katechetów, rodziców, aby zwłaszcza młodym ludziom ukazywać wartość życia każdego człowieka oraz wskazywać na związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy nieczystością, rozpustnym życiem, niewiernością, zdradą a zabijaniem dzieci poczętych.

Otoczenie troską życia to chyba obecnie najpilniejsze zadanie chrześcijan na naszym kontynencie - w obliczu coraz bardziej panoszącej sie cywilizacji śmierci. Człowiek jest radykalnie zagrożony wtedy, gdy ulega demoralizacji, a jednym z najbardziej okrutnych przejawów demoralizacji jest postawa tych rodziców, dla których wygoda i egoizm to coś ważniejszego od życia własnych dzieci.

Unia Europejska broni prawa do życia najwiekszych nawet przestepców, a jednocześnie pozwala na legalne zabijanie swoich najbardziej niewinnych obywateli, jakimi są dzieci w fazie rozwoju prenatalnego. To wyjątkowy cynizm, a jednocześnie wyzwanie dla wszystkich chrześcijan, by stać sie nieustraszonymi obrońcami życia. Jedynie miłość chroni życie. Kto nie kocha i kto nie jest kochany przez swoich bliskich, ten obojętnieje na własny los albo wrecz traktuje życie jako pasmo bezsensownego cierpienia, od którego trzeba uciec.

Kto nie kocha, ten kieruje sie tak rozpaczliwą filozofią życia, że dla chwili seksualnej czy emocjonalnej przyjemności potrafi poświecić nie tylko sumienie i wiezi z Bogiem oraz lud1mi, lecz nawet własne zdrowie i życie. Taki człowiek szuka przyjemności natychmiast i za każdą cene, także za cene popadania w śmiertelne choroby weneryczne czy w śmiertelne uzależnienia, na przykład od alkoholu czy narkotyków.

Chronić życie - własne i bli1nich - to uczyć się kochać oraz z wdziecznością przyjmować miłość - od Boga i od ludzi. Zagrożeniem dla troski o życie nie jest jedynie brak miłości, egoizm czy demoralizacja. Zagrożeniem dla troski o życie jest także naiwność w jej najbardziej groźnej formie. Taka naiwność oznacza mylenie miłości z czymś, co miłością nie jest - na przykład ze współżyciem seksualnym i popędem, z uczuciem i zakochaniem, z tolerancją i akceptacją, z "wolnymi" związkami czy z nawiernością. Mylić miłość z jej imitacjami to tak, jakby mylić życie ze śmiercią. Seksualność oderwana od miłości i odpowiedzialności może prowadzić do gwałtów i AIDS, a ślepe zakochanie pomylone z miłością może prowadzić do zabójstw z zazdrości czy do samobójstw z rozpaczy.

Otoczyć troską życie to najpierw zaprzyjaźnić sie z Bogiem, który jest najlepszym obrońcą człowieka. Tylko Bóg może nauczyć nas sztuki błogosławionego życia na tej ziemi, którą my, ludzie, zamieniamy czesto w doline ciemności i w padół łez. Im bliżej jesteśmy Boga, tym lepiej potrafimy chronić życie człowieka.

Po drugie, otoczyć troską życie to formować w sobie i w innych ludziach bogate człowieczeństwo. Podstawową formą troski o życie jest solidne wychowanie, a największymi obroncami życia są szlachetni wychowawcy - Rodzice.

Otoczyć troską życie to także podjąć osobistą odpowiedzialność za życie społeczne i polityczne. To wnosić własny wkład w budowanie cywilizacji miłości i życia nie tylko w rodzinie i w parafii, ale wszędzie tam, gdzie spotykamy sie z drugim człowiekiem. Nikt rozważny nie głosuje na te partie czy tych polityków, którzy ogłaszają sie panami życia i śmierci. Tacy politycy przypisują sobie prawo do decydowania o tym, kogo prawo ma chronić, a kogo można legalnie zabić.

Potrzeba nam obywatelskiej i chrześcijańskiej odwagi by popierać tych ludzi, którzy nie wyprą się Bożego prawa - Nie zabijaj - w imie koniunkturalnych interesów swojej partii, tzw. poprawności politycznej. Ludzi którzy staną w obrobie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, sprzeciwią się klonowaniu ludzi, zapłodnieniu "in vitro".

Dziś obrona Krzyża Chrystusa - to nie tylko obrona znaku naszej Wiary - ale jest to obrona całej cywilizacji miłości i życia które to Krzyż uosabia. To obrona fundamentów człowieczeństwa, obrona rozumu i prawdy.





Wprowadził:

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 8398 Pielgrzymem w naszej Świątyni.