Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Rozpoczynamy Adwent...

Warszawa, 28.11.2009

W niedzielę 29 listopada rozpoczynamy Adwent – początek nowego roku liturgicznego (łac. adventus = przyjście). W Kościołach chrześcijanskich okres oczekiwania na narodziny Chrystusa. Na adwent składają sie obecnie 4 niedziele adwentowe; ich liczba nawiązuje do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej tułaczki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej.

W liturgii katolickiej, w okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świetej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania sie do jednego z najważniejszych świąt chrześcijanskich – Bożego Narodzenia, czas pojednania z Bogiem i lud1mi. Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Zaczyna sie w niedziele po uroczystości Chrystusa Króla czyli miedzy 29 listopada a 3 grudnia i trwa od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Konczy sie wigilią Bożego Narodzenia. Adwent rozpoczyna sie od pierwszych nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a konczy sie pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa ma rodzia radośa, ponieważ jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Lk 2, 14).

Owo oczekiwanie ma swoje trzy znaczenia:

• Najpierw wspominamy oczekiwanie na pierwsze, historyczne przyjście Jezusa. Lączymy sie z tymi wszystkimi pokoleniami ludzi sprawiedliwych z czasów starego testamentu, którzy przez wieki oczekiwali na przyjście Mesjasza. Liturgia adwentowa ukazuje postacie tych świetych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza. Bóg już po grzechu pierworodnym obiecał, że przyjdzie “Potomek” Niewiasty, który zgładzi szatana. Naród wybrany przez wieki z nadzieją oczekiwał spełnienia tej obietnicy. Jan Chrzciciel stał sie głosem wołającym, który zapowiadał przyjście Oblubienca. Wpatrujemy sie także w Maryje, która w szczególny sposób Jezusa oczekiwała. Ona poprzez swoje “niech mi sie stanie”, które wyraża Jej posłuszenstwo, uczy nas posłuszenstwa Słowu w wierze.

• Bezpośrednio nasze myśli biegną ku Bożemu Narodzeniu - oczekujemy świąt, poprzez modlitwe, roraty, adwentowe postanowienia przygotowujemy sie do tego świątecznego czasu. Bóg stał sie człowiekiem, przyszedł do nas, a wiec i my winniśmy wyjśa Bogu naprzeciw, aby spotkaa sie z wcielonym Synem Bożym. W tym czasie winno sie odprawiaa rekolekcje, które mają nam pomóc przygotowaa sie na spotkanie z Jezusem.

• Jednocześnie nasze myśli biegną ku przyszłości - przypominamy sobie, że kiedyś Jezus ponownie przyjedzie na ziemie, by usunąa zło i zakrólowaa nad całym światem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest 1ródłem radości. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka jest nieszcześliwy. Nasze życie staje sie piekne dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na Kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa.

Adwent dzieli sie na dwa podokresy, z których każdy ma odrebne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych:

• Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na koncu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sedzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, świeta i uroczystości);

• Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzia jedynie świeta i uroczystości.

Tradycją w Polsce są odprawiane w tym okresie o świcie Msze Świete, zwane "roratami" od słów introitu "rorate coeli de super et nubes pluant iustum" (Spuśacie rose Niebiosa). Sa to Msze ku czci Maryi, na pamiątke tego, że przyjeła nowine Archanioła Gabriela, że zostanie Matką Bożą. W czasie liturgii zapala sie dodatkową świece, nazywaną roratnią, która symbolizuje Maryje. Adwent jest właśnie czasem oczekiwania wraz z matką Bożą. Codziennie gromadzimy sie jeszcze przed wschodem słonca w kościołach, przy zapalonej jednej świecy, symbolizującej Maryje, której światło rozbłysło w ciemościach grzechu przed Chrystusem. Śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczeciu NMP przypomina nam Jej wielką role w historii zbawienia. Lampiony przyniesione przez wiernych są znakiem jedności i pragnieniem przyjecia tego światła do serc ludzkich.

Zapraszamy na roraty w naszej Parafii w dni powszednie o godz. 6.30
Wprowadził:

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 8385 Pielgrzymem w naszej Świątyni.