Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Rekolekcje Wielkopostne dla szkół

Warszawa, 05.03.2010

Rekolekcje dla szkół w naszej Parafii W dniach 2-4 marca w Parafii odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie naszej parafii, czyli Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego, Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz oraz Zespołu Szkół nr 6.

Rekolekcje poprowadził diakon Marcin Szuppe, odbywający praktyki w naszej parafii wraz z zespołem kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Tematem rekolekcji było przebaczenie. Bóg przebaczył każdemu z nas poprzez ofiarowanie swego życia na Krzyżu i pragnie byśmy zawsze przebaczali naszym winowajcom. Uczniowie dowiedzieli się, że przebaczenie nie polega na zapomnieniu doznanej krzywdy, ale na zrozumieniu tego, który mnie zranił. Zostali zapewnieni, że skoro wyrażą chęć przebaczenia, Bóg wspomoże ich swoją łaską, by przebaczenie mogło się dokonać. Diakon Marcin podkreślił, że przebaczenia przede wszystkim potrzebuje osoba zraniona. W ten sposób przebaczenie staje się drogą do odzyskania wolności przez przebaczającego, ponieważ ponownie otwiera go na osobę winowajcy, umożliwiając uleczenie wzajemnej relacji. Przebaczenie przynosi owoc uzdrowienia zranionego, winowajcy oraz więzi między nimi.

Klerycy przygotowali rekolekcje w formie multimedialnej. W kościele został rozwieszony materiał 5 na 3 metry, służący jako ekran. Wyświetlane na nim były filmy, obrazy i teledyski służące przekazowi powyższych treści. Program dla gimnazjalistów został częściowo zrealizowany w Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Grenady.

Rekolekcje zakończyły się dla każdej z grup wiekowych - Eucharystią.Wprowadził:

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 8383 Pielgrzymem w naszej Świątyni.