Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Kapłani Archidiecezji Warszawskiej, którzy zginęli

Warszawa, 11.04.2010

Kapłani Archidiecezji Warszawskiej, którzy zginęli w katastrofie samolotu w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Polecamy ich Bożemu Miłosierdziu i modlitwie wiernych kościoła warszawskiego.Śp Ks. infułat Zdzisław Król - syn Bolesława i Marianny z d. Turek, urodził się 8 maja 1935 roku w Zdzieborzu (Zielonka) w parafii Pniewo w pow. Pułtusk, wyświęcony 3 sierpnia 1958 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pełnił funkcję wikariusza w Grodzisku Mazowieckim, w parafii M.B. Loretańskiej w Warszawie na Pradze. Odbył studia stacjonarne na Wydziale Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego w 1966 roku. Kapelan sióstr dominikanek w Zielonce. Od roku 1967 notariusz Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W latach 1973-1979 dyrektor Domu Księży Emerytów. W latach 1979-1992 kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Przewodniczący Zarządu Głównego Cmentarzy Katolickich w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", tygodnika "Przegląd Katolicki" i Katolickiego Radia Józef. Sekretarz Rady Kapłańskiej oraz członek Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej. Członek Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej i dziekan dekanatu środmiejskiego do roku 2006. W latach 1994-2008 wikariusz biskupi i przewodniczący Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Pełnił funkcję proboszcza parafii Św. Karola Boromeusza w Warszawie na Powązkach, parafii Wszystkich Świętych na Grzybowie. Od 31 marca 2000 roku kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. W roku 2001 odznaczony medalem pamiątkowym i dyplomem honorowym członka Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1976 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, od 1979 kanonik honorowy, a od 1982 kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, a następnie prałat kustosz, od 1993 roku protonotariusz apostolski (infułat). W roku 2006 odznaczony orderem prymasowskim "Ecclesiae populoque servitium praestanti" i przeniesiony z probostwa na emeryturę z prawem rezydencji przy kościele Wszystkich Świętych w Warszawie na Grzybowie.Śp Ks. prałat Roman Indrzejczyk - syn Szczepana i Stefanii z d. Twierdzińskiej urodził się 14 listopada 1931 roku w Żychlinie, wyświęcony 8 grudnia 1956 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pełnił funkcję wikariusza w Drwalewie, w Grodzisku Mazowieckim, w parafii Św. Aleksandra na Trakcie Królewskim w Warszawie, w parafii Nawiedzenia N.M.P. na Nowym Mieście, w parafii M.B. Loretańskiej na Pradze. Pełnił funkcję rektora kościoła Przemienienia Pańskiego w Pruszkowie Tworkach. Pełnił funkcję proboszcza parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu do 2005 roku. Krajowy duszpasterz lekarzy po 1989 roku. Od roku 2005 kapelan prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 1990 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, a od 2003 kanonik protektor Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej. W 1998 roku otrzymał medal "Zasłużony dla tolerancji". Od roku 2008 prałat honorowy Jego Świątobliwości.Śp Ks. prałat prof. dr hab. Ryszard Rumianek - syn Henryka i Wiktorii z d. Gazarkiewicz, urodził się 7 listopada 1947 roku w Warszawie, wyświęcony 28 maja 1972 roku w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, magister teologii w zakresie biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej w roku 1971. Pełnił funkcję wikariusza w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Konstancinie. Odbył studia stacjonarne w Pontificium Institutum Biblicum w Rzymie - uzyskał licencjat nauk biblijnych w 1977 roku, doktorat z teologii na "Gregorianum" w Rzymie w 1979 roku, od 1995 roku doktor habilitowany na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 1979-1982 prefekt diakonów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w latach 1982-1994 wicerektor tegoż Seminarium. W latach 1994-2005 ekonom Archidiecezji Warszawskiej. Członek Rady ds. Ekonomicznych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Przewodniczący Rady w Fundacji im. Prymasa Tysiąclecia. Od 1987 roku zastępca profesora na Akademickim Studium Teologii Katolickiej, a od 1996 docent na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, profesor nadzwyczajny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie od 2000. Wykłady z Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Akademii Teologii Katolickiej. Od roku 2005 rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rezydent w par. archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela przy kościele seminaryjnym. W 1988 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, od roku 1995 kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.Śp Ks. kanonik Andrzej Krzysztof Kwaśnik - syn Jana i Stefanii z d. Korona, urodził się 10 listopada 1956 roku w Warszawie, wyświęcony 3 czerwca 1984 roku w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez kardynała Józefa Glempa. Pełnił funkcję wikariusza w Warce, w parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie, w parafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym w Warszawie. Pełnił funkcję proboszcza: w Iwicznej, w parafii Św. Tadeusza w Warszawie na Sadybie. Kapelan policji - oddziału prewencji w Iwicznej. W latach 1997-2007 wizytator nauczania religii katolickiej oraz wicedziekan dekanatu piaseczyńskiego. Od roku 2007 wicedziekan dekanatu wilanowskiego, a od 2008 duszpasterz stołecznej Policji i kapelan Rodzin Katyńskich. W roku 2003 odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.Śp Ojciec Józef Joniec SchP - urodził się 12 października 1959 roku w Laskowej. W Zakonie Pijarów od roku 1979, święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1985 roku. Pracował w kilku placówkach pijarskich, ale od ponad dwudziestu lat związany był z Warszawą, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję proboszcza parafii M.B. Królowej Wyznawców na Siekierkach. Jednakże jego głównym zajęciem było rozwijanie idei Parafiady - programu wychowawczego opartego o starogrecką triadę świątynia-teatr-stadion. W ubiegłym roku odbyła się już XXI Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży gromadząca tysiące młodych z wielu krajów europejskich. W ramach programu wychowawczego Parafiady realizowany był z wielki rozmachem projekt upamiętniający polskich oficerów pomordowanych w Katyniu. Program "Katyń... ocalić od zapomnienia" miał uświadomić młodym Polakom ogrom tej tragedii i bohaterstwo polskich żołnierzy. Jednym z elementów programu było sadzenie dębów pamięci, z których każdy miał upamiętnić zmarłego oficera. W poniedziałek, 12 kwietnia b.r., jeden z takich dębów, dedykowany wszystkim zamordowanym miał zasadzić Prezydent RP prof. Lech Kaczyński.Z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie zginęli:Śp Bp gen. dyw. Prof. dr hab. Tadeusz Płoski - Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego

Śp Ks. ppłk. Jan Osiński - Sekretarz Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Wprowadził:

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 8981 Pielgrzymem w naszej Świątyni.