Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Najnowsze postanowienia w sprawie zasad bezpieczeństwa

Warszawa, 24.03.2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani do dostosowania naszego życia religijnego do wskazań władz świeckich.

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

2. Odwołujemy wspólne nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

3. Zachęcamy do prywatnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu zachowując obowiązujące nas przepisy prawa państwowego ( max. 5 osób w kościele).

4. Możliwość spowiedzi będzie codziennie w godz. 9 – 12 oraz 15 – 18, po wcześniejszym umówienie się telefonicznym. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy spowiedź w miejscach bardziej otwartych (kaplica, salka, wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Numer telefonu do kontaktu (22) 393-55-55Wprowadził: Ks. Paweł

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 1158 Pielgrzymem w naszej Świątyni.